Ochrana hlavy s uv filtrem, velikosti 54 - 60 (54 - 60 cm)